Rozsah a obecné poznámky

 

(1) S výhradou individuálních ujednání a dohod, které mají přednost před těmito VOP, se obchodní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem řídí výhradně těmito obchodními podmínkami. Není-li dohodnuto jinak, je zahrnutí vlastních podmínek zákazníka v rozporu

(2) Zákazník je spotřebitel, pokud uzavírá smlouvu pro účely, které nelze připsat převážně jeho obchodní ani samostatnou profesní činností. Na druhou stranu podnikatel je jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo právní partnerství, které v průběhu uzavírání právního úkonu vykonává svou obchodní nebo nezávislou profesní činnost.

závěr

(1) Smlouva je uzavřena s:

(zde vložte jméno a adresu)

________________________

________________________

________________________

(2) Základní vlastnosti zboží vyplývají z příslušného popisu výrobku stanoveného prodávajícím.

(3) Všechny nabídky v internetovém obchodě prodávajícího představují pouze nezávaznou výzvu k předložení odpovídající nabídky prodávajícímu. Po obdržení objednávky odběratelem obdrží objednatel nejprve od prodávajícího potvrzení objednávky, obvykle e-mailem (potvrzení objednávky). Potvrzení objednávky ještě nepředstavuje přijetí objednávky, po obdržení objednávky objednatele ji prodávající v krátké době zkontroluje a do 2 pracovních dnů informuje o tom, zda objednávku akceptuje (potvrzení objednávky).

Objednávka probíhá v internetovém obchodě

Prodávající pracuje takto:

(4) Zákazník si může vybrat zboží ze sortimentu prodávajícího a vyzvednout je tlačítkem "Přidat do košíku" v tzv. Nákupním košíku. Kliknutím na tlačítko "Nákupní košík" obdrží zákazník přehled o vybraných produktech. Tlačítkem "Kup teď" vytvoří závaznou žádost o koupi zboží v nákupním košíku. Před odesláním objednávky může zákazník kdykoliv změnit a zobrazit zadaná data a zadaná data pomocí funkcí prohlížeče "Zpět" a "Další" zobrazených jako šipky. Žádost lze podat a předat pouze v případě, že zákazník tyto podmínky přijal kliknutím na tlačítko "Přijmout podmínky" a tím i do své žádosti. Prodávající pak zašle zákazníkovi automatické potvrzení o přijetí e-mailem, ve kterém je objednávka zákazníka znovu uvedena a zákazník může vytisknout funkci "Tisk".

Automatické potvrzení o přijetí pouze dokládá, že objednávka zákazníka byla prodávajícím přijata a nepředstavuje přijetí žádosti, a to pouze prostřednictvím dodávky.

prohlášení o přijetí prodávajícím, které bude zasláno samostatným e-mailem.

Předmět smlouvy, stav, dodávka, dostupnost zboží

(1) Předmětem smlouvy je zboží a služby určené zákazníkem v rozsahu objednávky a uvedené v potvrzení objednávky a / nebo potvrzení objednávky za konečné ceny uvedené v internetovém obchodě. Chyby a chyby jsou zde vyhrazeny, zejména pokud jde o dostupnost zboží.

(2) Povaha objednaného zboží vyplývá z popisu výrobku v internetovém obchodě. Obrázky na webových stránkách mohou odrážet produkty pouze nepřesně; Barvy se mohou z technických důvodů výrazně lišit. Obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od výrobku. Specifikace, hmotnost, míry a výkon jsou co nejpřesnější, ale mohou mít obvyklé odchylky. Zde popsanými vlastnostmi nejsou vady výrobků dodaných prodávajícím.

(3) Nejsou-li v okamžiku objednávky objednatele k dispozici žádné kopie jím zvoleného výrobku, informuje o tom prodávající v potvrzení objednávky objednatele. Pokud je výrobek trvale nedoručitelný, prodávající se dívá stranou od prohlášení o přijetí. Smlouva není v tomto případě uzavřena.

(4) Pokud je výrobek určený zákazníkem v objednávce pouze dočasně nedostupný, prodávající neprodleně informuje zákazníka v potvrzení objednávky. V případě zpoždění dodávky delšího než dva týdny má zákazník právo odstoupit od smlouvy. V tomto případě je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.

V takovém případě okamžitě uhradí veškeré platby, které již zákazník provedl

Storno podmínky pro spotřebitele

odnětí

Pokud jste spotřebitel, máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je čtrnáct dnů ode dne, kdy vy nebo třetí osoba, kterou jste uvedli a která není dopravcem, převzala poslední zboží. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte kontaktovat

 

Gemi elettronica srl,

Contrada piano mulino, A1,

85034, Francavilla v Sinni (PZ)

Tel .: (+39) 0973 577845,

Fax: (+39) 0973 574343

ordinigemi @@ gmail.com

prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení na našich webových stránkách. Pokud tuto možnost využijete, zašleme vám ihned (například e-mailem) potvrzení o přijetí takového odstoupení. Pro zachování doby zrušení stačí, když zašlete oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky zrušení

 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vybrali jsme všechny platby, které jsme obdrželi od vás, včetně poplatků za doručení (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z výběru jiné metody doručení, než je nejvýhodnější standardní nabídka, kterou nabízíme) musí splatit neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo oznámeno vaše odvolání této smlouvy. Pro toto splacení používáme stejné platební prostředky, které jste použili v původní transakci, pokud s vámi není dohodnuto jinak; V žádném případě vám nebude účtován poplatek za splácení.

Zboží musíte vrátit ihned a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy. Lhůta je splněna, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů. V případě, že cena vráceného zboží nepřekročí 40 eur, neseš bezprostřední náklady na vrácení zboží. V opačném případě je vrácení zdarma. Non-balíky mohou být vyzvednuty na naše náklady.

  

Za případnou ztrátu hodnoty zboží musíte zaplatit pouze tehdy, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací, která není nezbytná pro posouzení povahy, vlastností a funkčnosti zboží.